செவ்வாய், ஜனவரி 26, 2021

headlines

img

மோடி அரசின் நாடகம் இப்போது எடுபடாது...

மூன்று சட்டங்களும் ரத்து செய்யப்படுவதே இதுவரை நடந்து வந்துள்ள வீரஞ்செறிந்த நீடித்த போராட்டத்திற்கு வழங்கப்படும் நியாயமாக இருக்கும்.....

img

உழவர் துயர் நீக்க உதவிக்கரம் நீளட்டும்....

மழையினால் ஏற்பட்டுள்ள சேதம் குறித்து கணக்கெடுத்து வருவதாகவும் உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படும் என்றும் தமிழக அமைச்சர்களும்.....

;