தொடர்புக்கு

 
 
 
மதுரை
தீக்கதிர் தமிழ் நாளிதழ்
எண் 6/16,
புறவழிச் சாலை,
தத்தனேரி,
மதுரை
அஞ்சல் குறியீட்டு எண்: 625018
Phone : +91 452 2669769
 
 
சென்னை

தீக்கதிர் தமிழ் நாளிதழ்
எண் 2/38, குயவர் வீதி,
கிழக்கு ஜோன்ஸ் சாலை,
சைதாபேட்டை,
சென்னை,
தமிழ்நாடு
அஞ்சல் குறியீட்டு எண்: 600015

Phone : +91 44 24332539
 
 
கோயம்புத்தூர்
தீக்கதிர் தமிழ் நாளிதழ்
சுப்பையன் வீதி,
ராமநாதபுரம்,
கோயம்புத்தூர்
அஞ்சல் குறியீட்டு எண்: 641045
Phone : +91 422 2313426
 
Email Address
;