தலையங்கம்

img

தாமதம்தான், எனினும் வரவேற்கத்தக்கது

குரோனாவைரஸ் தொற்று நெருக்கடியைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, உச்சநீதிமன்றம் இப்போது சமூகத்தில் வடுப்படத்தக்கநிலையில் உள்ளவர்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாத்திட முன்வர வேண்டும்

;