வெள்ளி, மார்ச் 5, 2021

headlines

img

அணு ஆயுதம் நிராகரிப்போம்...

அணு ஆயுதநாடுகளான அமெரிக்காவுக்கும், ரஷ்யாவிற்கும் இடையில் தற்போது அமலில் உள்ள ‘வெகு ரகபேரழிவு ஆயுதங்கள் குறைப்பு உடன்பாடு...

img

பூனை கண்ணை மூடிக் கொண்டு...

ஏற்கெனவே நியமிக்கப்பட்ட வேளாண் விஞ்ஞானி எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் குழுவின் பரிந்துரையை இவர்களது அரசு குழிதோண்டி புதைத்துவிட்டது...

;