வெள்ளி, மார்ச் 5, 2021

headlines

img

தில்லி வன்முறை: புதிய இந்தியாவின் எதார்த்தங்கள்

தில்லியில் நடைபெற்ற வன்முறை வெறியாட்டங்களுக்குப் பின்னர் நடை பெற்றுள்ள நிகழ்வுகள், தில்லியின் வடகிழக்குப் பகுதியில் வன்முறை வெறியாட்டங்கள் நடைபெற்றபோது எழுந்த பல கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களை அளித்திருக்கின்றன.

img

கடவுள் மனதில் சாத்தான் நுழைவது

ஒவ்வொரு மதத்திற்கும் தன் விலாசங்களை  மாற்றிக்கொண்டிருக்கும் கடவுள் ஒரு நாள் தொலைந்து போகிறார் இடிக்கப்பட்ட கோவில்களிலும் மசூதிகளிலும் தேவாலயங்களிலும் தேடியபிறகும் அவரின் இல்லாமை குருதியாய் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது குற்ற உணர்ச்சி

img

தில்லி வன்முறை: புதிய இந்தியாவின் எதார்த்தங்கள் - பீப்பிள்ஸ் டெமாக்ரசி தலையங்கம்

தில்லியில் நடைபெற்ற வன்முறை வெறியாட்டங்களுக்குப் பின்னர் நடைபெற்றுள்ள நிகழ்வுகள், தில்லியின் வடகிழக்குப் பகுதியில் வன்முறை வெறியாட்டங்கள் நடைபெற்றபோது எழுந்த பல கேள்விகளுக்கான விளக்கங்களை அளித்திருக்கின்றன.

;