காத்திருப்பு போராட்டம்

img

திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டை திறந்திடுக... ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில் சிஐடியு, எல்.எல்.எப். தொழிலாளர்கள் காத்திருப்பு போராட்டம்...

2500 சில்லரை கடைகளும் உள்ளன. தினமும் பல ஆயிரம் பேர் வந்துகாய்கறிகளை வாங்கி செல்லும் இடமாகவுள்ளது.....

;