தமிழகத்துக்கு

img

எது தமிழகத்துக்கு பாதகமோ, அது இந்தியாவுக்கும் பாதகம்!

முதலமைச்சரின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை உற்றுப்பார்க்கிறபோது மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஒரே மாதிரியான ஒத்துப்போகக்கூடிய அரசு இருக்க வேண்டும் என்று அவர் பிரச்சாரம் செய்கிறார்

;