சிபிஎம் புகார்

img

தேர்தல் விதிகளை காட்டி போராட அனுமதி மறுப்பதா தேர்தல் அதிகாரியிடம் சிபிஎம் புகார்

நாடாளுமன்ற தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து இந்தியா முழுவதும் தேர்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

;