உலக சுகாதார நிறுவனம்

img

ஐரோப்பாவில் தட்டம்மை நோய்க்கு இந்தாண்டு 34 ஆயிரம் பேர் பாதிப்பு - உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல்

இந்தாண்டின் முதல் இரண்டு மாதங்களில் சுமார் ஐரோப்பாவில் சுமார் 34 ஆயிரம் பேர் தட்டம்மை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

;