வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

extremist

img

பிரக்யா சிங்கை விரட்டியடித்த ம.பி. பல்கலைக் கழக மாணவர்கள்... ‘தீவிரவாதியே திரும்பிப் போ’ என்று முழக்கம்

சற்றும் எதிர்பாராத பிரக்யா சிங் தாக்குர், எதுவுமே பேசமுடியாமல் அங்கிருந்து உடனடியாகஇடத்தைக் காலி செய்து, அங்கிருந்து ஓடி வந்துள்ளார்.....

;