வியாழன், மார்ச் 4, 2021

Uddhav

img

பாஜகவிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்... அமைச்சர்களுக்கு உத்தவ் அறிவுறுத்தல்

பாஜகவிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். உங்களையும் இந்த ஆட்சியையும் இழிவுபடுத்த பாஜகவினர் முயற்சி செய்வார்கள்.....

;