Central Government Statistical Committee

img

மத்திய அரசின் புள்ளிவிவரக் குழுவிலிருந்து பேராசிரியர் விலகல்... ஜேஎன்யு மாணவர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்பு

இந்தியாவில் புள்ளிவிவர அமைப்பின்வலுவான தன்மை குறித்து இந்த அரசாங்கம் கவலைப்படவில்லை என்பது எனதுஉறுதியான எண்ணம். ....

;