Bipin Rawat

img

நாம் அரசியல் சக்திகளுக்கு சேவை செய்ய வரவில்லை... பிபின் ராவத்திற்கு முன்னாள் கடற்படைத் தளபதி சூடு

உயர் அதிகாரியாக இருந்தாலும் கீழ்மட்டத்தில் பணியில் இருக்கும் வீரராக இருந்தாலும் அரசியல் ரீதியிலான கருத்துக்கள் சொல்வது தவறான செயல்....

;