கொரோனா தடுப்பூசிகள்

img

மேலும் நான்கு கொரோனா தடுப்பூசிகள்.... மத்திய அரசு தகவல்....

வரவிருக்கும் நாட்களில், இந்தத்தடுப்பூசிகளில் சில, அவசரகால பயன்பாட்டு அங்கீகாரத்திற்காக இந்திய மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தை அணுக வாய்ப்புள்ளது.... .

;