கருத்தரங்கம்

img

நாளை தமுஎகச சிறப்பு இணையவழி கருத்தரங்கம்...   அனைத்து சாதியினரும் பாலின பாகுபாடின்றி அர்ச்சகராக்குதல் மற்றும் தமிழில் அர்ச்சனை...  

தேதி : ஜூன் 20 2021 (ஞாயிறு)....  நேரம் : மாலை 6 மணி...  

;