tirupur

img

17வது பறவைகள் சரணாலயமான திருப்பூர் நஞ்சராயன்குளம் - தமிழ்நாடு அரசு 

தமிழ்நாட்டின் 17வது பறவைகள் சரணாலயமாக திருப்பூரில் அமைந்துள்ள நஞ்சராயன் குளம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

;