வியாழன், பிப்ரவரி 25, 2021

nattika mla

img

தலித் எம்.எல்.ஏ அமர்ந்த இடத்தை மாட்டு சாண நீரால் கழுவிய காங்கிரஸ் தொண்டர்கள்

கேரளாவில் தலித் எம்.எல்.ஏ அமர்ந்த இடத்தை மாட்டு சாணம் கலந்த நீரால் கழுவிய காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் செயல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

;