திங்கள், மார்ச் 1, 2021

digital

img

மக்கள் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை நம்பத் தயாரில்லை ... நாட்டில் பணப்புழக்கம் 12 சதவிகிதமாக அதிகரிப்பு...

அதிகளவிலான பணத்தை வங்கியிலிருந்து எடுத்துள்ளதாக ரிசர்வ் வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது......

img

டிஜிட்டல் பணப் பரிவர்த்தனையில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்

ஆப்கள் நிறுவிய பின்னர் பாஸ்வேர்ட் அல்லது பின் எண் அமைக்கும்போது, வழக்கமான பயன்பாட்டில் இருப்பதாக இல்லாமல் நினைவில் கொள்ளக்கூடிய புதுமையான ஒன்றாக இருக்கும்படி அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். ...

;