சமூக நீதி

img

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக நீதி கோரிக்கை சாசனம்....

தலித் மக்களை சாதியாக ஒதுக்கிவிட்டு கட்சிகள் அரசியல் நடத்த முடியாத அளவிற்கு அந்த மக்களிடையே எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது......

;