வெள்ளி, பிப்ரவரி 26, 2021

கோரிக்கை

img

வேத’ கால போர் முறைகளை ராணுவத்தில் புகுத்த வேண்டுமாம்.... நாடாளுமன்றத்தில் பாஜக எம்.பி.க்கள் கோரிக்கை...

எதிரியை சித்தபிரமை அடையச் செய்வதையோ அல்லது எதிரிகள் மீது முனிவர்கள்போல சாபம் விடுவதை சொல்கிறார்களா...?

img

சர்வதேச விமானங்களை இயக்க வர்த்தகர்கள் கோரிக்கை....

ஏற்றுமதி செய்யப்படும் காய்கறிகள் சரக்கு விமானங்களில் அனுப்பப்படாமல், பயணிகள் விமானங்கள் மூலமே அனுப்பப்பட்டு...

;