வியாழன், ஜனவரி 21, 2021

கொரோனா தொற்று

img

கொரோனா தொற்று முடியும் வரை குத்தகை தொகை - வாடகையை ரத்து செய்க... முதல்வருக்கு அனைத்து சமய நிலங்களை பயன்படுத்துவோர் கோரிக்கை

அரசாணை 318 இந்த மாதத்தோடு முடிவடைய உள்ளதால் மேலும் நீட்டித்து உத்தரவு பிறப்பித்திட வேண்டும்.....  

img

கொரோனா தொற்று முடியும் வரை குத்தகை தொகை - வாடகையை ரத்து செய்க.... முதல்வருக்கு அனைத்து சமய நிலங்களை பயன்படுத்துவோர் கோரிக்கை

அரசாணை 318 இந்த மாதத்தோடு முடிவடைய உள்ளதால் மேலும் நீட்டித்து உத்தரவு பிறப்பித்திட வேண்டும்... .

;