கலக்கத்தில்

img

ஸ்பெயினில் கொரோனா பரவல் வேகம் 2 மடங்காக அதிகரிப்பு....  கலக்கத்தில் ஆப்பிரிக்க நாடுகள்  

போதாக்குறையாக ஸ்பெயின் வேறு அருகிலிருந்து அச்சுறுத்தி வருவது ஆப்பிரிக்கா மக்களிடையே...

;