Art

img

காஷ்மீருக்கு மட்டுமா சிறப்பு அந்தஸ்து? குஜராத், மகாராஷ்டிரா, அசாம், நாகாலாந்து, சிக்கிம் இந்தியாவில் இல்லையா?

ஆந்திரா, சத்தீஸ்கர், குஜராத்,இமாச்சலப்பிரதேசம், ஜார்க்கண்ட், மத்தியப் பிரதேசம், மகாராஷ்டிரா, ராஜஸ்தான், ஒடிசாமற்றும் தெலுங்கானா ஆகிய 10 மாநிலங்களில் ஐந்தாவது அட்டவணையில் இடம்பெற்ற பழங்குடியின சிறப்புப் பகுதிகள் உள்ளன....

;