ரப்பர் தொழிலை

img

ரப்பர் தொழிலை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுப்பேன் வசந்தகுமார் வாக்குறுதி

மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளர் எச்.வசந்தகுமார் சனிக்கிழமை ஞாறாம்விளை பகுதியில் தேர்தல்பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்

;