வியாழன், பிப்ரவரி 25, 2021

மகா

img

மன்னாதி மன்னா... மகா பிரபோ...சரணம், சரணம்!

சக்ரவர்த்தி பிரேந்திர கோடி சிம்மாசனத்தில் கம்பீரமாக அமர்ந்திருக்கிறார். கடப்பாடி வேலுச்சாமியும் வெந்நீர்ச் செல்வமும் சாமரம் வீசிக்கொண்டிருக்கின்றனர்

;