சிபிஎம் தலைவர்கள்

img

தியாகி களப்பால் குப்பு 73-வது நினைவு தினம்.... சிபிஎம் தலைவர்கள் மரியாதை.....

களப்பாலில் நிறுவப்பட்டுள்ள தியாகி களப்பால் குப்புவின் உருவச்சிலைக்கு மாநிலக் குழு உறுப்பினர் ஐ.வி.நாகராஜன்...

;