கோரிக்கை சாசனம்

img

எழுத்தாளர்கள், கலைஞர்களின் கோரிக்கை சாசனம்..... அரசியல் கட்சிகளுக்கு வேண்டுகோள்.... தமுஎகச வெளியிட்டது....

கலை இலக்கியம் சார்ந்த தளத்தில் தொடுக்கப்பட்ட வழக்குகளை திரும்பப் பெற வேண்டும்......

img

ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் சமூக நீதி கோரிக்கை சாசனம்....

தலித் மக்களை சாதியாக ஒதுக்கிவிட்டு கட்சிகள் அரசியல் நடத்த முடியாத அளவிற்கு அந்த மக்களிடையே எழுச்சி ஏற்பட்டுள்ளது......

;