ஒடுக்கப்பட்ட

img

ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவினருக்கே பணமதிப்பு நீக்கத்தால் அதிக பாதிப்பு... 2 ஆண்டுகளில் 50 லட்சம் பேர் வேலையிழந்தனர் புதிய ஆய்வில் வெளியான தகவல்

கடந்த “2016-ஆம் ஆண்டு பணமதிப்புநீக்கம் செய்யப்பட்ட காலத்திலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு வரையில் 50 லட்சம் பேர் வேலை இழந்துள்ளனர்” என்று புதியஆய்வு ஒன்று கூறியுள்ளது.

;