இந்தியாவை

img

இந்து இந்தியாவையோ, முஸ்லிம் இந்தியாவையோ அல்ல.... நம் முன்னோர் கட்டமைத்தது குடியரசு இந்தியாவை மட்டுமே!

இந்தியாவில்எதிர்க்கருத்து கொண்டவர்களையும், கருத்து வேறுபாடு கொண்டவர்களையும் ‘தேச விரோதிகள்’ என்று முத்திரைகுத்துவது ஜனநாயகத்தின் இதயத்தின் மீது நடத்தப்படும் தாக்குதலாகும்....

;