வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

articles

img

எங்கே ஆயுஷ்? (சிறப்புக் கட்டுரை)

‘சிக்கன்குன்யா’ எனும் நோய் தாக்குதல் இந்திய சமூகத்தில் பரவி, மனிதர்களின் கை, கால், மூட்டுகளை முடக்கிய போது அது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசப்பட்டது.....

img

ஸ்டெர்லைட்டும், சுற்றுச்சூழல் நீதிக்கான 4-வது ஆண்டு காத்திருப்பும்....

ஸ்டெர்லைட்டின் முதலாவது யூனிட்டில் ஒரு நாளுக்கு 900 டன் காப்பர் உற்பத்தி செய்யப்பட்டது.....

;