புதன், நவம்பர் 25, 2020

repression

img

அடக்குமுறைக்காகவே உலக அளவில் பிரபலமான மோடி... 100 பிரபலங்கள் பட்டியலை வெளியிட்டு குற்றப்பத்திரிகை வாசித்த அமெரிக்காவின் டைம் பத்திரிகை...

குஜராத்தின்முதல்வராக இருந்த போதும் பட்டியலில் இடம்பெற்றார்....

img

விமர்சனங்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறை நல்லதல்ல!

இந்தியாவில் அறிவுரை கூறுவதற்கு ஏராளமான பொருளாதார அறிஞர்கள் உள்ளனர்... அவர்களின் அறிவுரைகளைக் கேட்டு அரசாங்கம் செயல்பட வேண்டியது அவசியம்

;