pslv c-15

img

பி எஸ் எல் வி சி – 15 ராக்கெட் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது -  இஸ்ரோ சிவன்

பிஎஸ் எல்வி சி – 15 ராக்கெட்  வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டதாக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார்.

;