freezes

img

மத்திய அரசின் தவறான கொள்கையால் ஜவுளி தொழில் முடக்கம்

தென்னிந்திய பஞ்சாலை சங்க (சைமா) செயலாளர் டாக்டர் கே.செல்வராஜீ, தீக்கதிருக்கு அளித்த பிரத்யேக பேட்டியில் அவர் கூறியதாவது, தொழிலாளர்களுக்கான குறைந்தபட்ச ஊதியம் என்பது அகில இந்திய அளவில் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும், ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கிறது. ஒரே மாநிலத்தில்கூட ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்கிறது

;