championship

img

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் : இறுதி போட்டியில் பி.வி.சிந்து

உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் பி.வி.சிந்து தகுதி பெற்றுள்ளார்.

;