applications

img

திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகத்தில் ஆராய்ச்சிப் படிப்பு சேர்க்கை விண்ணப்பிக்க மே 29 கடைசி

தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் தமிழ், வரலாறு, மேலாண்மையியல், இயற்பியல், புவியியல், நாடகம் மற்றும் அரங்கவியல், உளவியல், சமூகவியல், குற்றவியல் மற்றும் குற்றம்சார் நீதி நிர்வாகவியல், கல்வியியல், மின்னணு ஊடகவியல் ஆகிய துறைகளின் எம்.ஃபில். படிப்பு முழு நேரம், பகுதி நேரப் படிப்புகளாக வழங்கப்படுகின்றன

img

ஈரோடு மாவட்டத்தில் தபால் ஓட்டுக்காக 10 ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பம்

பிற மாநிலங்களில் இருந்து தபால் ஓட்டு அனுப்பக்கேட்டு, ஈரோடு மாவட்ட தேர்தல் பிரிவுக்கு இதுவரை 10 ஆயிரம் படிவங்கள் வந்துள்ளன

;