வியாழன், அக்டோபர் 1, 2020

Trump

img

‘சொர்க்கலோகத்தில்’ நெருப்பு : பொறுப்பற்ற டிரம்ப் நிர்வாகம்

கலவரங்கள் என்பவை  சட்டத்தை உயர்த்திப்பிடிக்கவேண்டியவர்களின் அத்துமீறிய சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் விளைவாக உருவான....

img

குடியுரிமைச் சட்டம் குறித்து மோடியுடன் டிரம்ப் பேசுவார்... அமெரிக்க அதிகாரிகள் தகவல்

ஜனநாயகம் மற்றும் மத சுதந்திர பிரச்சனையை டிரம்ப் எழுப்புவார். பொதுவெளியில் அல்லாவிட்டாலும், நிச்சயமாக தனிப்பட்ட முறையிலாவது இந்த உரையாடல் நடக்கும்....

;