Paphos-Cristiano couple

img

பபோஸ்-கிறிஸ்டியானோ ஜோடிக்கு பட்டம்

மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு இறுதியாட்டத்தில் ஹங்கேரியைச் சேர்ந்த பபோஸ் - பிரான்ஸைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டியானோ ஜோடி, சீன தைபேவின் ஹெய்ஸ் - செக் குடியரசின் ஸ்ட்ரைகோவா ஜோடியை 6-2, 6-1 என்ற செட் கணக்கில் வீழ்த்தி  பட்டம் வென்றது.

;