வியாழன், ஜனவரி 21, 2021

Free ration

img

இலவச ரேசன் தொடர வேண்டும்

தமிழகத்தில் மார்ச் 24ஆம் தேதி முதல் பொது முடக்கம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நிலை யில் இதுவரை ஆறு முறை பொது முடக்கம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

;