திங்கள், செப்டம்பர் 21, 2020

Around

img

உலகைச் சுற்றி... உலகச் செய்திகள் ஒருவரியில்

கோவிட் 19 வைரஸ் எங்கிருந்து புறப்பட்டது, எப்படி மனிதர்களுக்கு பரவத் துவங்கியது என்பது குறித்து முழுமையாக ஆராய்ச்சி செய்ய சர்வதேச அறிவியல் சமூகத்துடன் இணைந்து பணியாற்றிட சீனா தயாராக உள்ளது...

;