வியாழன், செப்டம்பர் 23, 2021

400 ஏக்கர்

img

அமெரிக்காவில் 400 ஏக்கருக்குப் பரவிய காட்டுத்தீ 

அமெரிக்காவின் தெற்கு கலிபோர்னியாவில் உள்ள காடுகளில் 400 ஏக்கர் பரப்பளவிற்குக் காட்டு தீ பரவி வருகிறது .

;