விழிப்புணர்வு

img

பேரிடர் மேலாண்மை விழிப்புணர்வு கலைப்பயணம் இன்று துவங்குகிறது

தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டங்களையும் உள்ளடக்கிய 200-க்கும் மேற்பட்டகல்லூரிகளிலும், 150-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களிலும் கலைநிகழ்ச்சி நடத்தப்படஉள்ளது.....

img

கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தை பொதுமக்கள் அறிந்துக்கொள்ள வாலிபர் சங்கம் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம்

கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தை பொதுமக்கள் அறிந்து கொண்டு தங்களது குழந்தைகளை பள்ளிகளில் சேர்க்க இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் விழிப்புணர்வு பிரச்சாரம் சேலம் மாநகர் கிழக்கு குழு சார்பில் நடைபெற்றது.

;