நிர்வாகிகள் தேர்வு

img

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித்துறை ஓய்வூதியர்கள் மாநில மாநாடு: நிர்வாகிகள் தேர்வு

தமிழ்நாடு ஊரக வளர்ச்சித் துறைஅனைத்து ஓய்வூதியர்கள் சங்கத்தின்முதல் மாநில மாநாடு மதுரையில் நடைபெற்றது.

;