நடிப்பு தானா

img

எல்லாமே நடிப்பு தானா இபிஎஸ் - ஓபிஎஸ்?

ஒரு கட்சியைச் சேர்ந்தவர் அந்தக் கட்சி நடத்தும் அரசுக்கெதிராக வாக்களித்தது ஏன்? இது கட்சித்தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் வராதா???

;