செவ்வாய், அக்டோபர் 27, 2020

சேவை

img

தொழில், உற்பத்தி, சேவை ஆகிய 3 துறைகளும் அடிவாங்கின... ஒட்டுமொத்தமாக ஜிவிஏ 22.8 சதவிகிதம் சரிவு....

வர்த்தகம், ஹோட்டல், போக்குவரத்து, தொலைத் தொடர்பு, ஒளிபரப்பு போன்ற துறைகள் மொத்தமாக 47.0 சதவிகிதம் வீழ்ச்சி கண்டுள்ளன....

img

பணிக்காக சென்னை வருவோருக்கு வாடகை வீடு சேவை துவக்கம்

வீட்டு உரிமையாளர்களுக்கு நல்ல வாடகைதாரரை அடையாளம்காட்டுவதோடு உரிமையாளர்களுக்கும் தொடர்ந்து வீடு வாடகை கிடைப்பதை உறுதி செய்கிறது

;