சாலைப்பணியாளர் சங்கத்தின்

img

நெடுஞ்சாலை தனியார்மயத்தை தடுத்து நிறுத்துவோம்....முதல்வருக்கு எட்டும் வகையில் முழக்கம்....

நெடுஞ்சாலை பராமரிப்புப் பணியை அரசே ஏற்று நடத்தவேண்டுமென்ற உணர்வுப்பூர்வ முழக்கங்களுக்கிடையே.....

;