சாப்பிடக் கூடாது

img

‘இந்தியன்னா.. மாட்டுக்கறி சாப்பிடக் கூடாது".... மத்திய அமைச்சர் கிரிராஜ் சிங் சொல்கிறார்

100 வீடுகளில் உள்ள புத்தகங்களைக் கணக்கெடுத்துப் பார்த்தால் வெறும் மூன்றுவீடுகளில்தான் கீதையோ ராமாயணமோ இருக்கிறது.....

;