செவ்வாய், மார்ச் 2, 2021

கம்யூனிஸ்டுகளுடன் வாருங்கள்

img

கம்யூனிஸ்டுகளுடன் வாருங்கள்; தொழில்களைப் பாதுகாப்போம்...

பட்டாசு, தீப்பெட்டி தொழிலாளர்கள் சங்கம்  (சிஐடியு) சார்பில் “பட்டாசுத் தொழிலின் எதிர்காலமும், தொழிலாளர்களின் வேலை பாதிப்பும்.....

;