கட்சித் தலைவர்கள்

img

மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள், எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை விடுதலை செய்க!

டாக்டர் ஜி.என்.சாய்பாபா போன்ற மிகவும் மோசமான மருத்துவ நிலைமைகளில் இருக்கக்கூடிய ஊனமுற்றவர்களும் மற்றவர்களும் முறையான மருத்துவ சிகிச்சைக் காக அனுமதிக்கப்படவில்லை....

;