வியாழன், பிப்ரவரி 25, 2021

ஓய்வூதியத்தை

img

ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி வழங்க நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள் கோரிக்கை

நலிவுற்ற கலைஞர்களுக்கு ஓய்வூதியத்தை உயர்த்தி வழங்க நாட்டுப்புறக் கலைஞர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது

;