வியாழன், மார்ச் 4, 2021

எச்சரிக்கையாக

img

பாஜக தலைவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.... சாலையில் பேனர் வைத்து பெண்களுக்கு அறிவுரை

பெண்கள் இவர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்ற வாசகத்தையும் இடம்பெறச் செய்துள்ளனர்....

img

பாஜகவிடம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்... அமைச்சர்களுக்கு உத்தவ் அறிவுறுத்தல்

பாஜகவிடம் எச்சரிக்கையாக இருங்கள். உங்களையும் இந்த ஆட்சியையும் இழிவுபடுத்த பாஜகவினர் முயற்சி செய்வார்கள்.....

;